Beloved husband, father, brother and friend

Siyabonga

A message of gratitude from Vuyi's family.

Siyabonga bantu benkosi ngokusixasa ngokuba nathi kulobuhlungu esikubo. Sithi thina abakwa Radebe nabakwa Mongoato – ningagcini kuleli’khaya. Nikwenze nakwabanye. Siyabonga, uNkulunkulu abenani. Siyabonga.

Contributions

The family appreciates your generous messages, prayers and requests to make contributions. The following account has been set up in this regard:

 

South African Banking Details

Mrs. PM Radebe

Standard Bank

Johannesburg Branch 505500

Savings Account 10103992632

 

International Banking Details

MRS PM RADEBE

Standard Bank

Braamfontein Branch 004805

Current Account 000478776

SWIFT Code:  SBZA ZA JJ

IMG_3717
IMG_2228-0481