IN LOVING MEMORY OF

DORAH SITOLE

24 September 1953 - 03 January 2021

Ma Ngificwa Ukufa

Ngimbeleni ngaphansi kotshani

Duze nezihlahla zomnyezane

Lapho amagatsh’eyongembesa

Ngamaqabung’agcwel’ubuhlaza.

Ngozwa nami ngilele ngaphansi

Utshani ngaphezulu buhleba:

“Lala sithandwa, lal’uphumule”

Special Tribute - Siba Mtongana